Tại sao Lipanthyl lại có nhiều hàm lượng vậy? Mỗi loại dùng cho trường hợp như thế nào ạ?

Posted 07 August 2020

1 comments


Fenofibrate là một chất rất thân dầu, không tan trong nước, nên fenofibrate được bào chế dược dạng các hạt nhỏ để tăng độ tan và sinh khả dụng, hấp thu tốt hơn. Hiện nay có 3 dạng bào chế: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài: Lipanthyl NT 145mg (hạt nano < 1 mcm), Lipanthyl Supra 160mg (dạng vi hạt được vi bao, các hạt 10-20 mcm được bao phim); viên nang: Lipanthyl 200M (dạng vi hạt 10 - 20 mcm). Các dạng bào chế này không tương đương nhau và không được quy đổi lẫn nhau nếu đổi thuốc. Các dạng bào chế này chỉ định như nhau. Hiện nay dạng Lipanthyl Supra được dùng nhiều hơn do dược động học ổn định và dễ tiên đoán, tuy nhiên còn phụ thuộc vào tình hình thực tế tại BV. Lipanthyl Supra dung nạp tốt hơn và tăng sinh khả dụng 25% so với dạng vi hạt. Các thuốc generic chủ yếu là dạng viên nén vi hạt hóa.

Have more questions? Or want to answer?
Download here to explore the SwipeRx Community