Cho em hỏi Berberin dùng được cho lỵ amip và lỵ trực khuẩn không? Và trẻ em bao nhiêu tuổi thì dùng được?

Posted 08 August 2020

1 comments


Berberin có thể điều trị lỵ trực khuẩn, lỵ amip. Dùng được cho trẻ em trên 2 tuổi. Trẻ em 2-4 tuổi: 2 viên 10mg x 2 lần/ngày

Have more questions? Or want to answer?
Download here to explore the SwipeRx Community