តើរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកសុដន់មានអ្វីខ្លះ? ខ្ញុំមានចេញហាក់ដូចជាបួសលើចុងសុដន់។ សព្វថ្ងៃខ្ញុំបំបៅកូនដោយទឹកដោះ តែកូនខ្ញុំប៉ៅតែម្ខាង​ ព្រោះដោះម្ខាងទៀតលិបក្បាល ក្បាលដោះខ្លីពិបាកប៉ៅ។ ហើយពីរថ្ងៃ ដោះម្ចាងដែលកូនមិនប៉ៅឈឺ ចុង និងហាក់ដូចជាចង់ចេញបួស ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រុណ។ តើវាអាចជាសញ្ញាមហារីកទេ? ខ្ញុំបារម្ភណាស់!​

Posted 10 March 2020

4 comments


ឱសថការីមិនមានជំនាញក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទេបង ប៉ុន្តែពួកយើងអាចប្រាប់ពីសញ្ញាណនបាន!

មហារីកសុដន់អាចបង្ហាញជាលក្ខណៈតឹងណែន ស្តើងឡើងក្រាស់និងជ្រួញដូចសម្បកក្រូច ផ្លាស់ប្តូរទំហំ រូបរាង ខួងខូចក្នុងសុដន់ រមាស់ ក្រហាយក្រហម ឈឺចាប់ ហូរទឹកចេញពីក្បាលសុដន់

សម្រាប់ករណីបង អាចបង្កមកពីការស្ទះទឹកដោះច្រើន

You should go to hospital and check mamogram

Have more questions? Or want to answer?
Download here to explore the SwipeRx Community