ข้อกำหนดและเงื่อนไข

     แอปพลิเคชัน SwipeRx ร่วมกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD”) กำลังนำร่องจัดทำโครงการแนะนำเว็บไซต์ iFWD ผ่านความร่วมมือกับเภสัชกรในประเทศไทย เพื่อแนะนำลูกค้าของตนให้เข้าชมเว็บพอร์ทัลของ FWD คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการนี้เนื่องจากคุณเป็นเภสัชกร ที่มีประสบการณ์การทำงานในร้านขายยาปลีกในประเทศไทย

     การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นไปโดยสมัครใจ คุณมีอิสระที่จะออกจากโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ การตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการของแอปพลิเคชัน SwipeRx แต่อย่างใด

ก่อนเริ่มการเข้าร่วมโครงการนี้ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง

 • โครงการนี้จะเริ่มในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 และดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
 • เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คุณต้อง:
  • ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SwipeRx
  • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี
  • เป็นเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้จัดการร้านขายยา หรือเจ้าของร้านขายยา ที่ทำงานในร้านขายยาปลีก
  • รับทราบว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  • ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือและบัญชีอีเมลเดียวเท่านั้น สำหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือข้อมูลบัญชีอีเมล คุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของแอปพลิเคชัน SwipeRx ที่ [email protected] หรือติดต่อผ่านไลน์ @swiperx_th
  • ตกลงและรับทราบว่าค่าธรรมเนียมการตลาดจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของคุณภายในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนถัดไป หากคุณยังไม่ได้รับภายใน 60 วัน โปรดติดต่อ [email protected] หรือแจ้งเรื่องผ่านไลน์ @swiperx_th เพื่อติดตามค่าธรรมเนียมการแนะนำ QR code หรือลิ้งก์ผู้อ้างอิงเฉพาะของคุณ
  • โปรดติดต่อ [email protected] หรือแจ้งเรื่องผ่านไลน์ @swiperx_th เพื่อติดตามค่าธรรมเนียมการตลาดของคุณ
  • ตกลงว่าคุณจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแนะนำลูกค้าของคุณ ในกรณีที่มีการดำเนินการสำเร็จผ่าน QR code หรือลิ้งก์ผู้อ้างอิงเฉพาะของคุณเท่านั้น
  • รับทราบว่าค่าตอบแทนทางการตลาดที่โอนให้กับคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของ SwipeRx

 

     การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะเข้าร่วมในโครงการแนะนำเว็บไซต์ iFWD ผ่านความร่วมมือกับเภสัชกร